Vážení hostia! Pamätajte si! Platby kreditnou kartou NEAKCEPTUJEME.

Sekcia kreditnej karty je nutná pre zaistenie rezervácie. Účtujeme kartový účet iba vtedy, ak sa neobjavíte v hosteli a iba o sumu rovnajúcou sa poplatku za prvú noc.

Ak nemáte kreditnú kartu, môžete vykonať prevod sumy za prvý deň vaše návštevy na bankový účet hostelu. Láskavo kontaktujte nás skôr.